โปรแกรม "วอลเลย์บอลไทย ไทยแลนด์ลีก 2023-24" เลกแรก


เช็กโปรแกรม “วอลเลย์บอลไทย ไทยแลนด์ลีก 2023-24” เลกแรก ครบทุกคู่,วันที่ 6 พ.ย. 2566 การแข่งขันวอลเลย์บอล ไทยแลนด์ลีก 2023-24 ประเภทชายและหญิง เตรียมแข่งขันเลกแรก ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน – 17 ธันวาคม โดยประเทศทีมชายและทีมหญิง มี 8 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน,โปรแกรมแข่งขันมีดังนี้,วันที่ 10 พฤศจิกายน,ไดมอนด์ ฟู้ด ไฟน์เชฟ-แอร์ฟอร์ซ VS นครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี (ทีมหญิง) เวลา 15.00 น.
ไดมอนด์ ฟู้ด ไฟน์เชฟ-แอร์ฟอร์ซ VS นครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี (ทีมชาย) เวลา 18.00 น.,11 พฤศจิกายน,แก่นนคร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วีซี VS ยูเรก้า-ศรีสะเกษ วีซี (ทีมหญิง) เวลา 12.00 น.
วิทยาลัยนครราชสีมา ปลูกปัญญา ขามทะเลสอ VS พิษณุโลก วีซี (ทีมชาย) เวลา 15.00 น.
เกาะกูดคาบาน่า เอ็มโปรพลัส เดอะแมนไทยแลนด์ VS เกษตรศาสตร์ วีซี (ทีมชาย) เวลา 18.00 น.,12 พฤศจิกายน,อาร์เอสยู วีซี VS เมืองพล วีซี (ทีมชาย) เวลา 12.00 น.
นครนนท์ VS มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่นสตาร์ (ทีมหญิง)  เวลา 15.00 น.
อาร์เอสยู วีซี VS สุพรีม ทิพย ชลบุรี-อี.เทค (ทีมหญิง) เวลา 18.00 น.,15 พฤศจิกายน,นครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี VS เกาะกูดคาบาน่า เอ็มโปรพลัส เดอะแมนไทยแลนด์ (ทีมชาย) เวลา 15.00 น.
นครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี VS นครนนท์ (ทีมหญิง) เวลา 18.00 น.,17 พฤศจิกายน,เกษตรศาสตร์ วีซี VS ไดมอนด์ ฟู้ด ไฟน์เชฟ-แอร์ฟอร์ซ (ทีมชาย) เวลา 15.00 น.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่นสตาร์ VS ไดมอนด์ ฟู้ด ไฟน์เชฟ-แอร์ฟอร์ซ (ทีมหญิง) เวลา 18.00 น. ,18 พฤศจิกายน,สุพรีม ทิพย ชลบุรี-อี.เทค VS นครนนท์ (ทีมหญิง) เวลา 12.00 น.
เมืองพล วีซี VS เกาะกูดคาบาน่า เอ็มโปรพลัส เดอะแมนไทยแลนด์ (ทีมชาย) เวลา 15.00 น.
วิทยาลัยนครราชสีมา ปลูกปัญญา ขามทะเลสอ VS อาร์เอสยู วีซี (ทีมชาย) เวลา 18.00 น.,19 พฤศจิกายน,นครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี VS พิษณุโลก วีซี (ทีมชาย) เวลา 12.00 น. 
แก่นนคร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วีซี VS อาร์เอสยู วีซี (ทีมหญิง) เวลา 15.00 น.
นครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี VS ยูเรก้า-ศรีสะเกษ วีซี (ทีมหญิง) เวลา 18.00 น.,22 พฤศจิกายน,วิทยาลัยนครราชสีมา ปลูกปัญญา ขามทะเลสอ VS เมืองพล วีซี (ทีมชาย) เวลา 12.00 น.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่นสตาร์ VS อาร์เอสยู วีซี (ทีมหญิง) เวลา 15.00 น.
เกษตรศาสตร์ วีซี VS อาร์เอสยู วีซี (ทีมชาย) เวลา 18.00 น.,24 พฤศจิกายน,เกาะกูดคาบาน่า เอ็มโปรพลัส เดอะแมนไทยแลนด์ VS อาร์เอสยู วีซี (ทีมชาย) เวลา 09.00 น. 
นครนนท์ VS อาร์เอสยู วีซี (ทีมหญิง) เวลา 12.00 น.,25 พฤศจิกายน,พิษณุโลก วีซี VS เกษตรศาสตร์ วีซี (ทีมชาย) เวลา 09.00 น.
ยูเรก้า-ศรีสะเกษ วีซี VS มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่นสตาร์ (ทีมหญิง) เวลา 12.00 น.
ไดมอนด์ ฟู้ด ไฟน์เชฟ-แอร์ฟอร์ซ VS เมืองพล วีซี (ทีมชาย) เวลา 15.00 น. ,26 พฤศจิกายน,แก่นนคร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วีซี VS นครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี (ทีมหญิง) เวลา 09.00 น.
วิทยาลัยนครราชสีมา ปลูกปัญญา ขามทะเลสอ VS นครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี (ทีมชาย) เวลา 12.00 น.
ไดมอนด์ ฟู้ด ไฟน์เชฟ-แอร์ฟอร์ซ VS สุพรีม ทิพย ชลบุรี-อี.เทค (ทีมหญิง) เวลา 15.00 น.,29 พฤศจิกายน,พิษณุโลก วีซี VS ไดมอนด์ ฟู้ด ไฟน์เชฟ-แอร์ฟอร์ซ (ทีมชาย) เวลา 12.00 น.
ยูเรก้า-ศรีสะเกษ วีซี VS ไดมอนด์ ฟู้ด ไฟน์เชฟ-แอร์ฟอร์ซ (ทีมหญิง) เวลา 15.00 น.
แก่นนคร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วีซี VS สุพรีม ทิพย ชลบุรี-อี.เทค (ทีมหญิง) เวลา 18.00 น.,1 ธันวาคม,นครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี VS เกษตรศาสตร์ วีซี (ทีมชาย) เวลา 15.00 น.
นครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี VS มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่นสตาร์ (ทีมหญิง) เวลา 18.00 น.,2 ธันวาคม,อาร์เอสยู วีซี VS ไดมอนด์ ฟู้ด ไฟน์เชฟ-แอร์ฟอร์ซ (ทีมหญิง) เวลา 12.00 น.
อาร์เอสยู วีซี VS ไดมอนด์ ฟู้ด ไฟน์เชฟ-แอร์ฟอร์ซ (ทีมชาย) เวลา 15.00 น.
เมืองพล วีซี VS พิษณุโลก วีซี (ทีมชาย) เวลา 18.00 น.,3 ธันวาคม,สุพรีม ทิพย ชลบุรี-อี.เทค VS ยูเรก้า VS ศรีสะเกษ วีซี (ทีมหญิง) เวลา 12.00 น. 
นครนนท์ VS แก่นนคร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วีซี (ทีมหญิง) เวลา 15.00 น.
เกาะกูดคาบาน่า เอ็มโปรพลัส เดอะแมนไทยแลนด์ VS วิทยาลัยนครราชสีมา ปลูกปัญญา ขามทะเลสอ (ทีมชาย) เวลา 18.00 น.,8 ธันวาคม,อาร์เอสยู วีซี VS ยูเรก้า-ศรีสะเกษ วีซี (ทีมหญิง) เวลา 15.00 น.
อาร์เอสยู วีซี VS พิษณุโลก วีซี (ทีมชาย) เวลา 18.00 น.,9 ธันวาคม,นครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี VS เมืองพล วีซี (ทีมชาย) เวลา 12.00 น.
นครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี VS สุพรีม ทิพย ชลบุรี-อี.เทค (ทีมหญิง) เวลา 15.00 น.
เกษตรศาสตร์ วีซี VS วิทยาลัยนครราชสีมา ปลูกปัญญา ขามทะเลสอ (ทีมชาย) เวลา 18.00 น.,10 ธันวาคม,มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่นสตาร์ VS แก่นนคร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วีซี (ทีมหญิง) เวลา 12.00 น.
ไดมอนด์ ฟู้ด ไฟน์เชฟ-แอร์ฟอร์ซ VS เกาะกูดคาบาน่า เอ็มโปรพลัส เดอะแมนไทยแลนด์ (ทีมชาย) เวลา 15.00 น.
ไดมอนด์ ฟู้ด ไฟน์เชฟ-แอร์ฟอร์ซ VS นครนนท์ (ทีมหญิง) เวลา 18.00 น.,15 ธันวาคม,พิษณุโลก วีซี VS เกาะกูดคาบาน่า เอ็มโปรพลัส เดอะแมนไทยแลนด์ (ทีมชาย) เวลา 15.00 น.
ยูเรก้า-ศรีสะเกษ วีซี VS นครนนท์ (ทีมหญิง) เวลา 18.00 น.,16 ธันวาคม,ไดมอนด์ ฟู้ด ไฟน์เชฟ-แอร์ฟอร์ซ VS วิทยาลัยนครราชสีมา ปลูกปัญญา ขามทะเลสอ (ทีมชาย) เวลา 12.00 น.
อาร์เอสยู วีซี VS นครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี (ทีมชาย) เวลา 15.00 น.
ไดมอนด์ ฟู้ด ไฟน์เชฟ-แอร์ฟอร์ซ VS แก่นนคร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วีซี (ทีมหญิง) เวลา 18.00 น.,17 ธันวาคม,อาร์เอสยู วีซี VS นครราชสีมา คิวมิน ซี วีซี (ทีมหญิง) เวลา 12.00 น.
สุพรีม ทิพย ชลบุรี-อี.เทค VS มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่นสตาร์ (ทีมหญิง) เวลา 15.00 น.
เมืองพล วีซี VS เกษตรศาสตร์ วีซี (ทีมชาย) เวลา 18.00 น. 

Rate this post

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *